ป้ายกำกับ: อารมณ์ดี

ครอบครัวสุขภาพดีเป็นอย่างไร?

ครอบครัวสุขภาพดี

ครอบครัวสุขภาพดีนั้นหมายถึงการที่สมาชิกภายในครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ซึ่งการที่เราจะทำให้ครอบครัวมีสุขภาพที่ดีนั้นต้องอยู่สภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ การรับประทานอาหาร เป็นต้น เพราะสิ่งเหล้านี้ล้วนแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแทบจะทุกเวลา

อารมณ์ อาจจะหมายถึงสภาพจิตใจและการเข้าใจสภาพความแปรปรวนของคนในครอบครัว เราต้องทำให้คนในครอบครัวมีสุขภาพจิตใจดี ไม่เครียด ยามเกิดปัญหาต้องคอยอยู่เคียงข้างกัน ให้กำลังใจกัน ไม่ทิ้งกันไปไหน ทำให้สภาพอารมณ์ของคนในครอบครัวมีสุขภาพทางจิตที่ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เป็นครอบครัวสุขภาพดีได้
การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับครอบครัวสุขภาพดี คุณแม่บ้านต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ วัสดุที่ใช้ประกอบอาหารต้องเป็นของที่ธรรมชาติ สดๆ ไม่มีสารเคมีเจือปนมาก เมณูอาหารในแต่ละวันต้องไม่มีไขมันเยอะแต่ต้องครบ 5 หมู่ อาหารของหมักดองไม่ควรกินเยอะ เพราะไม่ดีต่อร่างกาย
เพราะฉะนั้นต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราจะได้เป็นครอบครัวที่เห็นอกเห็นใจกันและรับประทานแต่อาหารที่เป็นประโยชน์เพื่อที่สุขภาพร่างกายของครอบครัวจะได้แข็งแรงและรวมกันเป็นหนึ่งเดียวที่เรียกว่า “ครอบครัวสุขภาพดี” ที่ดีทั้งภายนอกคือร่างกายและดีทั้งภายในคือสภาพจิตใจ…

Read More »